Co w trawie piszczy

Co w trawie piszczy

Co w trawie piszczy

Tradycyjnie wykorzystywaną metodą przesiewową w kierunku zespołu Downa był wiek matki. Kobietom powyżej 35 r.ż. oferowano wykonanie amniopunkcji lub biopsji kosmówki. Prowadziło to do konieczności przeprowadzenia diagnostyki inwazyjnej u 15-20% ciężarnych, co umożliwiało wykrycie mniej niż połowy płodów z zespołem Downa, ponieważ większość przypadków ciąż z zespołem Downa występuje u młodszych kobiet Znacznie bardziej efektywny jest skrining w oparciu o kombinację: Wieku matki Oznaczenia wolnej podjednostki ß-hCG oraz PAPP-A w surowicy ciężarnej Badania ultrasonograficznego między 11-13 t.c. w celu oceny: nagromadzenia płynu w okolicy karkowej płodu (przezierność karkowa) kości nosowej i podniebienia twardego płodu częstości pracy serca płodu parametrów przepływu krwi przez zastawkę trójdzielną i przewód żylny To nowe podejście do badań przesiewowych doprowadziło do znaczącego zmniejszenia odsetka procedur inwazyjnych z 20% do mniej niż 3% i jednocześnie zwiększenia wykrywalności zespołu Downa i innych poważnych zaburzeń chromosomalnych z niecałych 50% do ponad 95%
Badanie ultrasonograficzne między 11-13 t.c. umożliwia dodatkowo: Dokładne ustalenie czasu trwania ciąży Wczesną diagnozę wielu dużych wad płodu Rozpoznanie ciąży wielopłodowej i wiarygodną diagnostykę kosmówkowości, która jest głównym czynnikiem determinującym ryzyko powikłań Od niedawna w trakcie badania ultrasonograficznego między 11-13 t.c. możliwe jest zidentyfikowanie kobiet ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia preeklampsji Aby badanie ultrasonograficzne między 11-13 t.c. było wartościowe dla pacjentki, nieodzowne jest, aby osoby wykonujące te badanie posiadały szczegółową wiedzę na temat charakterystycznych cech obrazu ultrasonograficznego w poszczególnych anomaliach i wadach, które można rozpoznać ultrasonograficznie, przeszły odpowiednie szkolenie w zakresie prawidłowej techniki wykonywania tego badania i jakość wykonywanych przez nich badań była poddawana stałej ocenie w oparciu o obiektywną ocenę dystrybucji pomiarów i kontrolę uzyskiwanych obrazów