Nestmedic - Zalecenia dot. czynności dezynfekcyjnych

Nestmedic - Zalecenia dot. czynności dezynfekcyjnych

Nestmedic - Zalecenia dot. czynności dezynfekcyjnych

Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją epidemiczną spowodowaną zagrożeniem koronawirusem SARS-COV-2 wywołującym chorobę COVID-19 przesyłamy zalecenia w zakresie dezynfekcji zestawu Pregnabit przez placówki medyczne.

Nestmedic_zalecenia dot. czynności dezynfekcyjnych.jpg

zobacz oryginał